APPIS – Metodika pro analýzu podnikových procesů

Provádíme analýzu podnikových procesů zaměřenou na definici požadavků na realizaci informačního systému. Metodika APPIS je založena na objektové metodice a teorii procesního modelování. Výstupem jsou jednoduché, přehledné manažerské diagramy, zobrazující postup zpracování jednotlivých procesů a vazbu mezi nimi.

Procesní modelování

Základem pro sestrojení užitečného IS je pochopení procesů klienta – tedy cílem je sestavení postupových modelů jednotlivých procesů. Protože procesů bývá v podniku mnoho a je obtížné pochopit kde který začíná a končí, bývá vhodné sestrojit ještě nadřazené, tzv. pořádkové modely, ve kterých se modeluje vize dané organizační jednotky, její rozpad do odpovědností a nakonec přiřazení odpovědností jednotlivým procesům.

Za pořádkový model označujeme procesní model celého podniku, ve kterém jsou vyznačeny skupiny procesů a jejich vazba na účel podniku a na odpovědnosti, které je nutné zajistit pro dosažení účelu. Procesní model podniku slouží jako výchozí obrázek, jakýsi katalog procesů, ze kterého se lze dostat na postupové diagramy jednotlivých procesů.

Následuje modelování postupových diagramů a souběžně vzniká také pojmový model. Druhým krokem APPISu je vymezení scénářů užití IS při podpoře jednotlivých kroků procesů. APPIS končí vytvořením a schválením katalogu scénářů.

Technická podpora

Zajišťujeme kompletní technickou podporu, která zahrnuje převzetí správy HW infrastruktury společnosti včetně datové sítě a podpory souvisejících aplikací s ohledem na optimalizaci využívání stávající techniky, investic do nových technologií či lidských zdrojů.

Struktura poskytovaných služeb

 • Základní služby technické podpory
  • Hotline
  • Podpora 7x24 (nepřetržitě na telefonu)
  • Incident management (systém pro hlášení závad)
  • Identifikace problému a jeho odstranění či návrh na řešení
  • Správa uživatelských účtů
  • Evidence investic (majetku)
  • Konzultace IT (HW a SW)
 • Správa LAN
  • Údržba přepínačů
  • Vzdálený přístup (VPN)
  • Připojení Internet
 • Správa HW
  • Poradenství při nákupu hardware
  • Doporučení nákupu spotřebního materiálu
  • Údržba klientských PC a periferií
  • Správa a údržba serverů (FW, HW podpora, report a spolupráce na odstraňování závad od IBM)
 • Správa OS
  • Unix/Linux systémová podpora serverů
  • Systémová podpora klientů Microsoft Windows
  • Správa a údržba uživatelského prostředí (Antiviry, doménová pravidla pro uživatele), správa a údržba uživatelů/uživatelských profilů
  • Správa Active Directory, e-mail
.