Vize společnosti Querity, s.r.o.

Společnost Querity s.r.o. se od svého založení v roce 2003 rozvíjí v pružnou, procesně řízenou SW firmu. Jsme našim klientům nejen dodavatelem informačních technologií, ale hlavně partnerem, který pomáhá dosahovat vyšší efektivity jejich podnikání. Svými výsledky dokazujeme, že pořízení IS není riskantní, problémové a drahé, pokud se použije vhodný přístup, metodika a nástroje.

Poslání společnosti

Praktický IS je ten, který měřitelně zefektivní konkrétní pracovní postupy. Zrychlení a zjednodušení procesů znamená zlevnění produkce.

Důraz na kvalitní zpracování IS, tj. dodržování standardní pragmatické metodiky přináší vysokou jistotu dosažení stanoveného výsledku, možnost sledování průběžného stavu řešení, využívání zkušeností z předchozích projektů.

Komu a čím sloužíme

Všem našim klientům pomáháme modelováním podnikových procesů vymezit, zadat a nasadit informační systém s vysokou mírou užitné hodnoty.

Malé a střední podniky

Malým a středním podnikům umožňujeme navrhovat a realizovat profesionální IS moderními, praktickými postupy. Navržená řešení se mohou realizovat postupně, bez velkých investic na začátku.

Cestou k poskytnutí profesionálních IT služeb malým a středním podnikům je především důsledné využívání metodik, nástrojů a produktů, které zvyšují efektivitu naší práce. Při analytických pracích využíváme již hotových vzorů procesů, které upravujeme dle konkrétní situace klienta. Realizace IS na míru se opírá o standardní moduly, které parametrizujeme na potřeby klienta a pouze unikátní požadavky řešíme skutečným vývojem.

Střední a velké podniky

Při řešení komplexnějších problémů již nestačí použít vzory procesů a standardní moduly, protože postupy a potřeby bývají velmi specifické. V těchto případech používáme při analýze jednoduchý, avšak propracovaný postup, kterým lze provést procesní analýzu, vymezit činnosti, které je nutné podpořit informatikou a odvodit tak ucelenou, minimální sadu požadavků na IS s vysokou mírou užitné hodnoty.

Realizace systému se vyznačuje systematickým přístupem, používáním standardních vývojových prostředí, možností rozdělit vývoj do větší sady dílčích modulů a tedy možností sledovat postup realizace průběžně a kontrolovat mezivýsledky.

Významnou oblastí potřeb středních a velkých společností je automatizace pracovních postupů – realizace workflow systému. Pro tento typ úloh jsme vyvinuli jádro workflow systému, do kterého lze vložit na míru vytvořené moduly (řízení obchodního případu, řízení výroby, řízení účetních operací apod.)

Užitečný IS odvozujeme od podnikových procesů

Praktický/užitečný informační systém je takový systém, který obsahuje jen nezbytně nutnou funkcionalitu, která prokazatelně přispívá k vyšší efektivitě konkrétních pracovních činností. Abychom správně porozuměli podstatě podnikání klienta a významu jednotlivých činností, sestavíme společně s klientem procesní model. Procesní model vychází z notace UML (Unified modeling language), nicméně je značně zjednodušen do podoby, ve které je dobře srozumitelný našim klientům.

Cílem tvorby procesních modelů není ohromit složitostí obrázků, ale pro obě strany srozumitelně a přehledně popsat, jak konkrétně probíhají jednotlivé procesy podniku. Protože dvourozměrný grafický model je přehlednější než souvislý text, probíhá konzultace přímo nad diagramy, které schématicky znázorňují jednotlivé pracovní postupy včetně stavů, logických vazeb a rolí konkrétních pracovníků.

Efektivitu zajišťujeme dodržováním pragmatické metodiky

Praxe nás přesvědčila, že kvalitní a efektivní zpracování IS je dáno důsledným dodržováním metodických postupů při analýze, návrhu a realizaci IS na jedné straně a vzděláváním a péčí o odbornost našich pracovníků na straně druhé.

.